Những người thắng cuộc có thói quen điều khiển kỳ vọng tích cực của chính mình theo chiều sự kiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.