Con người chẳng bao giờ gây điều ác hoàn toàn và một cách vui vẻ như khi họ làm điều đó vì niềm tin tôn giáo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.