Cái ác chẳng bao giờ được thực hiện một cách hoàn toàn như khi nó được thực hiện với một thiện chí tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.