Tôi luôn cố gắng đi một bước vượt qua bất cứ nơi nào người ta muốn tôi tới được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.