Nếu đam mê chở bạn đi, hãy để lý trí nắm dây cương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.