Chủ nợ có trí nhớ tốt hơn con nợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.