Có hai mặt của mọi vấn đề: một mặt đúng, và mặt kia sai, nhưng ở giữa luôn luôn là cái ác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.