Cái ác còn ghê tởm hơn sự sát nhân là khuyến khích người ta tự sát như là một hành động chứng tỏ đạo đức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.