Người không thể dùng lý trí là kẻ ngu. Người không chịu dùng lý trí là kẻ mù quáng. Người không dám dùng lý trí là nô lệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.