Nếu ta cứ mãi mãi thận trọng, làm sao ta có thể vẫn là con người?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.