Tất cả những điều có giá trị trong xã hội con người đều dựa vào cơ hội phát triển hòa hợp trong mỗi cá nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.