Không dễ để tìm hạnh phúc trong bản thân mình, và không thể tìm thấy nó ở đâu khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.