Bệnh tật của hiện tại chẳng có gì giống với bệnh tật trong quá khứ, chỉ trừ việc chúng ta đều chết vì chúng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.