Cái ác chẳng bao giờ không bị trừng phạt, thưa ngài. Nhưng sự trừng phạt đôi khi là bí mật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.