Đừng hy vọng có thưởng khi phụng sự kẻ ác, trốn thoát không bị thương tổn đã là tốt rồi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.