Người lớn giọng gào khóc nhất không phải lúc nào cũng là người bị tổn thương nhiều nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.