Tôi có nhớ đấy chứ, và khi tôi cố nhớ, tôi quên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.