Bài thơ “Tiếng còi tàu” của Hồng Vy

Lời bài thơ Tiếng còi tàu

Xình xịch xình xịch
Nghe tiếng còi tàu
Hãy nhắc nhở nhau
Đừng ra cổng chắn

Chớ có liều lĩnh
Vượt qua đường tàu
Khi tàu xịch đến
Biết tránh vào đâu?

Tác giả: Hồng Vy