Bài thơ “Quần áo” của Nhược Thủy

Lời bài thơ Quần áo

Áo quần em mặc
Mẹ giặt vừa khô
Sạch sẽ thơm tho
Em không bôi bẩn.

Tác giả: Nhược Thủy


Xem thêm:

  • Bài thơ Thời trang