Bài thơ “Gà gáy”

Lời bài thơ Gà gáy

Thấy trời đã sáng
Gà gáy ó…o…
Đua nhau gà gáy
Gà gáy thật to
Ò ó o … o.


Xem thêm: