Bài thơ “Ngày đầu tiên đi học” của Viễn Phương

Lời bài thơ Ngày đầu tiên đi học

Ngày đầu tiên đi học
Mẹ dắt tay đến trường
Em vừa đi vừa khóc
Mẹ dỗ dành bên em
Ngày đầu tiên đi học
Em mắt ướt nhạt nhoà
Cô vỗ về an ủi
Chao ôi! Sao thiết tha.

Ngày đầu như thế đó,
Cô giáo như mẹ hiền
Em bây giờ cứ ngỡ
Cô giáo là cô Tiên
Em bây giờ khôn lớn,
Bỗng nhớ về ngày xưa
Ngày đầu tiên đi học
Mẹ cùng cô vỗ về.

Tác giả: Viễn Phương

Xem thêm:

  • Bài thơ Ngày xưa hoàng thị
  • Bài thơ Ngày giỗ mẹ
  • Bài thơ Ngày tết quê em
  • Bài thơ Ngày và đêm