Bài thơ “Con cua”

Lời bài thơ Con cua

Con cua tám cẳng
Nghênh ngang hai càng
Đeo chiếc yếm trắng
Dạo chơi đồng làng

Xem thêm:

  • Bài thơ Con ốc
  • Bài thơ Con cá vàng