Bài thơ “Máy bay”

Lời bài thơ Máy bay

Bay cao hơn ngọn núi
Luồn được trong đám mây
Vút qua rồi tiếng động
Còn rung chuyển cỏ cây

Em yêu chú phi công
Cũng đầu trần chân đất
Mà như chim bay khắp
Tô đẹp trời quê hương

Chú nhắn em ăn no
Để ngày thêm khôn lớn
Chú nhủ em chăm học
Mai này làm phi công