Bài thơ “Muốn làm thằng Cuội” của Tản Đà

Lời bài thơ Muốn làm thằng Cuội

Đêm thu buồn lắm! Chị Hằng ơi!
Trần thế em nay chán nửa rồi.
Cung quế đã ai ngồi đó chửa?
Cành đa xin chị nhắc lên chơi.
Có bầu, có bạn, can chi tủi,
Cùng gió, cùng mây, thế mới vui.
Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám.
Tựa nhau trông xuống thế gian, cười.

Tác giả: Tản Đà

Xem thêm:

  • Bài thơ Đồng chí
  • Bài thơ Bếp lửa