Bài thơ “Đời lính” của Tứ Bảo

Đời lính

Bụi thao trường còn vương trên áo trận…
Nắng thao trường thiêu cháy thịt da…
Đời lính nghèo lấy đâu ra mộng đẹp…
Bước quân hành thu hẹp tuổi thanh xuân…
Anh là lính…nên đừng chê anh nhé…
Đừng vì nghèo mà xa lánh tình anh…
Đời anh nghèo khoác thêm màu lính trẻ…
Nhưng trọn đời vẫn mãi thương em…

Tác giả: Tứ Bảo