Bài thơ “Đi Dép” của Phạm Hổ (Nhà Trẻ)

Lời bài thơ “Đi Dép”

Chân được đi dép
Thấy êm êm là
Dép cũng vui lắm
Được đi khắp nhà.

Tác giả: Phạm Hổ


Xem thêm: