Bài thơ “Dậy Sớm” (Lớp 2)

Lời bài thơ “Dậy Sớm”

Tinh mơ em thức dậy
Rửa mặt rồi đến trường
Em bước vội trên đường
Núi giăng hàng trước mặt.

Sương trắng viền quanh núi
Như một chiếc khăn bông
– Ồ, núi ngủ lười không !
Giờ mới đang rửa mặt.

Tác giả: Thanh Hào


Xem thêm: