Bài thơ “Cô giáo lớp em” của Nguyễn Xuân Sanh

Lời bài thơ Cô giáo lớp em

Sáng nào em đến lớp
Cũng thấy cô đến rồi
Đáp lời “Chào cô ạ!”
Cô mỉm cười thật tươi

Cô dạy em tập viết
Gió đưa thoảng hương nhài
Nắng ghé vào cửa lớp
Xem chúng em học bài

Những lời cô giáo giảng
Ấm trang vở thơm tho
Yêu thương em ngắm mãi
Những điểm mười cô cho

Tác giả: Nguyễn Xuân Sanh


Xem thêm:

  • Bài thơ Thương ông
  • Bài thơ Quạt cho bà ngủ