Bài thơ “Cảm ơn” của Nguyễn Thị Chung

Lời bài thơ Cảm ơn

Sáng, Thỏ con đi học
Không may rơi bút chì
Học chữ cái, tập tô
Thỏ con buồn muốn khóc.
Ngồi bên cạnh là Sóc
Thấy bạn buồn, rất thương
Sóc đưa hộp chì sang
“Thỏ ơi ! Dùng chung nhé!”.
Lại đến giờ học vẽ
Thỏ vẽ đẹp, cô khen
Thỏ cảm động đứng lên:
“Mình cảm ơn bạn Sóc”.

Tác giả: Nguyễn Thị Chung


Xem thêm:

  • Bài thơ Nhớ ơn