Bài thơ “Chuyện ở lớp” của Tô Hà

Lời bài thơ Chuyện ở lớp

– Mẹ có biết ở lớp
Bạn Hoa không thuộc bài
Sáng nay cô giáo gọi
Đứng dậy đỏ bừng tai…

– Mẹ có biết ở lớp
Bạn Hùng cứ trêu con
Bạn Mai tay đầy mực
Còn bôi bẩn ra bàn…

Vuốt tóc con mẹ bảo:
– Mẹ chẳng nhớ nổi đâu
Nói mẹ nghe ở lớp
Con đã ngoan thế nào?

Tác giả: Tô Hà