Bài Thơ: Cây Dừa (Trần Đăng Khoa)

Bài Thơ Cây Dừa

Cây dừa xanh toả nhiều tàu
Dang tay đón gió, gật đầu gọi trăng
Thân dừa bạc phếch tháng năm
Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao

Đêm hè hoa nở cùng sao
Tàu dừa – chiếc lược chải vào mây xanh
Ai mang nước ngọt, nước lành
Ai đeo bao hũ rượu quanh cổ dừa

Tiếng dừa làm dịu nắng trưa
Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo
Trời trong đầy tiếng rì rào
Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra…

Đứng canh trời đất bao la
Mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơi


Nguồn:

  • Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, NXB Văn hoá dân tộc, 1999
  • SGK Tiếng Việt 2, tập 1, NXB Giáo dục, 2002