Bài thơ “Bí Ngô Là Cô Đậu Nành”

Lời bài thơ “Bí Ngô Là Cô Đậu Nành”

Bí ngô là cô đậu nành
Đậu nành là anh dưa chuột
Dưa chuột cậu ruột dưa gang
Dưa gang cùng hàng dưa hấu
Dưa hấu là cậu bí ngô
Bí ngô là cô đậu nành.