Bài thơ “Bé Được Cắm Cờ”

Lời bài thơ Bé Được Cắm Cờ

Hôm nay bé học giỏi
Cô cho bé cắm cờ
Bé đứng lên trước lớp
Các bạn đều hoan hô
Cô khen bé dễ thương
Mặt bé sáng như gương
Áo quần luôn sạch sẽ
Bé hứa sẽ cố gắng
Đi học chăm và ngoan
Mẹ khen con mẹ giỏi
Tặng bé nhiều cái hôn.