Tranh tô màu Pokemon

Tranh tô màu Pokemon nằm trong bộ tranh tô màu Anime và được lấy cảm hứng từ bộ truyện tranh Anime nổi tiếng cùng Pokemon. Bộ tranh gồm rất nhiều Pokemon nổi tiếng như:

Gekkouga, Pikachu, Lizardon, Eevee
Các Pokemon huyền thoại như Rayquaza
Các Pokemon có dạng tiến hóa như Mega
Các Pokemon hệ nước, lửa