Các Câu Thành Ngữ Việt Nam Hay Về Cuộc Sống

Thành ngữ là những câu nói mang nghệ thuật ẩn dụ trong toàn bộ câu, trong bài viết Dr Khỏe sẽ chia sẻ với bạn các câu thành ngữ Việt Nam hay về cuộc sống.

1. Ao sâu cá cả.

2. Ăn miếng trả miếng.

3. Ăn một bát cháo, chạy ba quãng đồng.

4. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

5. Bắt cá hai tay.

6. Bệnh từ miệng vào, hoạ từ miệng ra.

7. Biết đâu ma ăn cỗ.

8. Bụt chùa nhà không thiêng.

9. Cá lớn nuốt cá bé.

10. Cái kim trong bọc lâu cũng có ngày lòi ra.

11. Cái nết đánh chết cái đẹp.

12. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính.

13. Cháy nhà mới lòi mặt chuột.

14. Chín người mười ý.

15. Có đi có lại mới toại lòng nhau.

16. Có thực mới vực được đạo.

17. Con cháu khôn hơn ông vải.

18. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà.

19. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.

20. Còn nước, còn tát.

21. Dạy khỉ trèo cây.

22. Đếm cua trong lỗ.

23. Đi đêm lắm có ngày gặp ma.

24. Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ.

25. Đói cho sạch, rách cho thơm.

26. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước.

27. Đứng núi này trông núi nọ.

28. Được đằng chân lân đằng đầu.

29. Gái có chồng như gông đeo cổ.

30. Gậy ông đập lưng ông.

31. Giàu đổi bạn, sang đổi vợ.

32. Giàu vì bạn, sang vì vợ.

33. Gieo gió, gặt bão.

34. Góp gió thành bão.

35. Gươm hai lưỡi, miệng trăm hình.

36. Hai bàn tay mới vỗ thành tiếng.

37. Học phải đi đôi với hành.

38. Hữu xạ tự nhiên hương.

39. Khẩu phật tâm xà.

40. Làm đầy tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại.

41. Lắm thầy nhiều ma.

42. Liệu cơm gắp mắm.

43. Lo bạc râu, rầu bạc tóc.

44. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

45. Lợn lành chữa thành lợn què.

46. Lưỡi sắc hơn gươm.

47. Máu chảy ruột mềm.

48. Mật ngọt chết ruồi.

49. Mèo khen mèo dài đuôi.

50. Mèo mù vớ cá rán.

51. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

52. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.

53. Một con sâu làm rầu nồi canh.

54. Một điều nhịn là chín điều lành.

55. Một nghề thì sống, đống nghề thì chết.

56. Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng.

57. Muốn ăn thì lăn vào bếp.

58. Nằm trong chăn mới biết có rận.

59. Ngậm bồ hòn làm ngọt.

60. Ngồi mát ăn bát vàng.

61. Ngựa non háu đá.

62. Người làm nên của, của không làm nên người.

63. Nhanh nhẩu đoảng.

64. No ba ngày tết, đói ba tháng hè.

65. Nói thì dễ, làm thì khó.

66. Nồi nào úp vung nấy.

67. Ớt nào là ớt chẳng cay, gái nào là chẳng hay ghen chồng.

68. Phép vua thua lệ làng.

69. Quân vô tướng như hổ vô đầu.

70. Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo cho cùng.

71. Thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn.

72. Thùng rỗng kêu to.

73. Thuyền theo lái, gái theo chồng.

74. Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống.

75. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

76. Trăm nghe không bằng mắt thấy.

77. Trẻ cậy cha, già cậy con.

78. Tre non dễ uốn.

79. Trèo cao té đau.

80. Trông mặt mà bắt hình dong.

81. Trứng khôn hơn vịt.

82. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

83. Vô hoạn nạn, bất anh hùng.

84. Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng.t cả tông chi họ hàng.

Hy vọng, qua bài viết “Các câu thành ngữ, tục ngữ Việt Nam” của Dr Khỏe bạn đã hiểu hơn về chủ đề này. Chúc bạn thành công.