Phần mềm chỉnh sửa ảnh trực tuyến miễn phí hỗ trợ các định dạng PSD, XCF, Sketch, XD và CDR. (Adobe Photoshop, GIMP, Ứng dụng phác thảo, Adobe XD, CorelDRAW).