Những câu nói hay về sản phẩm tốt, chất lượng hay nhất

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy bộ những câu nói hay về sản phẩm của chúng tôi thu thập trong nhiều năm từ nhiều nguồn khác nhau.

Những câu nói hay về sản phẩm

Khi sản phẩm phù hợp, bạn không cần phải là một Marketer giỏi. – Seth Godin

Đừng tìm khách hàng cho sản phẩm của bạn, hãy tìm sản phẩm cho khách hàng của bạn. – David Ogilvy

Nếu bạn tin rằng sản phẩm hoặc dịch vụ của mình có thể đáp ứng nhu cầu thực sự, thì nghĩa vụ đạo đức của bạn là phải bán nó. – Eleanor Roosevelt

Một thị trường không bao giờ bão hòa với một sản phẩm tốt, nhưng nó rất nhanh chóng bão hòa với một sản phẩm xấu. – Stephen Covey

Cách duy nhất để quảng cáo là không tập trung vào sản phẩm. – Miley Cyrus

Nếu bạn không bán được hàng, không phải sản phẩm sai mà chính là bạn. – Marissa Mayer

Rủi ro lớn nhất không phải là phát triển sản phẩm mới mà là phát triển khách hàng và thị trường. – Steve Blank

Sáng tạo là quá trình mang lại sức sống cho một sản phẩm mới. – James Taylor

Kế hoạch của chúng tôi là dẫn dắt công chúng bằng các sản phẩm mới hơn là hỏi họ muốn loại sản phẩm nào. – Akio Morita

Bất kỳ ai phát triển sản phẩm mới và công nghệ mới đều cần một đặc điểm trên hết: hy vọng. – James Dyson

Bạn không thể kiểm tra chất lượng vào sản phẩm; nó đã ở đó rồi. W. Edwards Deming

Hy vọng, qua bài viết “Những câu nói hay về sản phẩm” của Dr Khỏe bạn đã hiểu hơn về chủ đề này. Chúc bạn thành công.

Bài viết cùng chủ đề: