Bài thơ “Tuổi Nhỏ” của Xuân Diệu

Lời bài thơ “Tuổi Nhỏ”

Giơ tay muốn ôm cả trái đất,
Ghì trước trái tim, ghì trước ngực,
Cho đầy trước mặt khoảng cô đơn
Bao la muôn trời, sâu vạn vực.

Làm sao sống được mà không yêu,
Không nhớ, không thương một kẻ nào?
Hãy đốt đời ta muôn thứ lửa!
Cho bừng tia mắt đọ tia sao!

Tác giả: Xuân Diệu


Xem thêm: