Bài thơ “Tí Xíu”

Lời bài thơ “Tí Xíu”

Gọi là Tí xíu
Mà chẳng bé đâu
Tí biết lấy rau
Mang về cho lợn
Tí biết nấu nướng
Hai bữa cơm canh

Ngắt còn nhờ ông
Pha thanh tre cật
Tí ngồi Tí vót
Được mười cây chông
Gửi đồn biên phòng
Đánh quân cướp nước.

– Ngô Văn Phú


Xem thêm: