Bài thơ “Tạm biệt” của Tố Hữu

Tạm biệt

Tạm biệt đời ta yêu quý nhất,
Còn mấy dòng thơ, một nắm tro.
Thơ gửi bạn đường. Tro bón đất,
Sống là cho. Chết cũng là cho.

Tác giả: Tố Hữu