Bài thơ “Nước” của Vương Trọng

Lời bài thơ “Nước”

Đựng trong chậu thì mềm
Rửa bàn tay sạch quá
Vào tủ lạnh hóa đá
Rắn như đá ngoài đường
Sùng sục trên bếp đun
Nào tránh xa, kẻo bỏng
Bay hơi là nhẹ lắm
Lên cao làm mây trôi
Đi xa muốn về chơi
Thành hạt mưa rơi xuống
Tưới mát vườn, mát ruộng
Mơn mởn mầm cây lên
Đựng trong chậu thì mềm…

Tác giả: Vương Trọng


Xem thêm: