Bài thơ “Ngôi Nhà” của Tô Hà (Lớp 1)

Lời bài thơ “Ngôi Nhà”

Em yêu nhà em
Hàng xoan trước ngõ
Hoa xao xuyến nở
Như mây từng chùm.

Em yêu tiếng chim
Đầu hồi lảnh lót
Mái vàng thơm phức
Rạ đầy sân phơi.

Em yêu ngôi nhà
Gỗ, tre mộc mạc
Như yêu đất nước
Bốn mùa chim ca.

Tác giả: Tô Hà

Hình ảnh bài thơ “Ngôi Nhà”

Bài thơ "Ngôi Nhà" của Tô Hà (Lớp 1) 5

Bài thơ "Ngôi Nhà" của Tô Hà (Lớp 1) 6

Bài thơ "Ngôi Nhà" của Tô Hà (Lớp 1) 7

Bài thơ "Ngôi Nhà" của Tô Hà (Lớp 1) 8


Xem thêm: