Bài thơ “Mẹ đi vắng” của Trịnh Công Sơn

Lời bài thơ Mẹ đi vắng

Mẹ đi vắng, mẹ đi vắng
Con sang chơi nhà bạn, í a
Con cầm cây đàn con hát
Con cầm cây đàn con hát
Hát cho mẹ về với con
Hát cho mẹ về với con.

Tác giả: Trịnh Công Sơn

Xem thêm:

  • Bài thơ Đàn vịt con
  • Bài thơ Hoa bé ngoan
  • Bài thơ Cho tôi đi làm mưa với