Bài thơ “Làm họa sĩ dễ thôi” của Tùng Bách

Lời bài thơ Làm họa sĩ dễ thôi

Làm họa sĩ dễ thôi
Đỏ nắng là mặt trời
Vàng thu là hoa cúc
Nâu non màu bùn đất
Khói là màu mây trời.

Làm họa sĩ dễ thôi
Mèo lớn là hổ nhỏ
Chuột có cánh là dơi
Nòng nọc quên vẽ đuôi
Lập tức thành nhái bén!

Tác giả: Tùng Bách