Bài thơ “Gọi bạn” của Định Hải

Lời bài thơ Gọi bạn

Tự xa xưa thuở nào
Trong rừng xanh sâu thẳm
Đôi bạn sống bên nhau
Bê Vàng và Dê Trắng

Một năm, trời hạn hán
Suối cạn, cỏ héo khô
Lấy gì nuôi đôi bạn
Chờ mưa đến bao giờ?

Bê Vàng đi tìm cỏ
Lang thang quên đường về
Dê Trắng thương bạn quá
Chạy khắp nẻo tìm Bê

Đến bây giờ Dê Trắng
Vẫn gọi hoài: “Bê! Bê!”

Tác giả: Định Hải


Xem thêm:

  • Bài thơ Thương ông
  • Bài thơ Bầm ơi
  • Bài thơ Quạt cho bà ngủ