Bài thơ “Giúp bạn” của Phan Thị Kim Thành

Lời bài thơ Giúp bạn

Ngày mai rừng có tiệc
Nhưng lại vắng thỏ nâu
Vì thỏ phải ở nhà
Chăm sóc mẹ bị ốm

Mọi người cùng lo lắng
Biết giúp gì thỏ đây?
Vắng thỏ là buồn lắm
Bởi thỏ ngoan nhất rừng

Từng người cho ý kiến
Thỏ bông liền lên tiếng
– Chúng ta cùng giúp thỏ
Khi mẹ hết ốm rồi
Thỏ sẽ đi dự tiệc

Tác giả: Phan Thị Kim Thành