Bài thơ “Đèn xanh đèn đỏ” của Định Hải

Lời bài thơ Đèn xanh đèn đỏ

Dung dăng dung dẻ
Vui vẻ đi chơi
Đèn đỏ báo rồi
Bạn chờ tí nhé!

Dung dăng dung dẻ
Vui vẻ đi chơi
Đèn xanh đã mời
Bạn ơi, đi nhé!

Tác giả: Định Hải

Xem thêm:

  • Bài thơ Nắng bốn mùa
  • Bài thơ Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
  • Bài thơ Bạn ơi có biết
  • Bài thơ Cho tôi đi làm mưa với
  • Bài thơ Bác đưa thư vui tính