Bài thơ “Cây gạo”

Lời bài thơ Cây gạo

Có cây bông gạo
Mọc ở ven đê,
Sắp đến mùa hè
Hoa đua nhau nở,
Hoa gạo rực đỏ,
Bông gạo trắng tinh,
Gió thổi rung rinh
Bông bay lả tả.


Xem thêm:

  • Bài thơ Cây bắp cải
  • Bài thơ Hoa sữa
  • Bài thơ Na