Bài thơ “Cây dưa leo” của Xuân Tửu

Lời bài thơ Cây dưa leo

Cây dây leo
Bé tí teo
Ở trong nhà
Lại bò ra
Ngoài cửa sổ
Và nghểnh cổ
Lên trời cao
Hỏi vì sao?
Cây trả lời:
Ra ngoài trời
Cho dễ thở
Ngắm nắng gió
Gội mưa rào
Cây mới cao
Hoa mới đẹp

Tác giả: Xuân Tửu

Xem thêm: