Bài thơ “Cánh đồng lúa vàng” của Phạm Văn Đệ

Cánh đồng lúa vàng

Cánh đồng lúa chín
Vàng như thảm nhung
Theo gió nhẹ rung
Làn hương thơm mát.

Cánh đồng bát ngát
Nặng trĩu mùa vàng
Đàn trâu lững thững
Cõng lúa về làng.

Tác giả: Phạm Văn Đệ